Nieuwsbericht Mei 2020

03 mei 2020


Goed nieuws!!! Onze jongste leden mogen weer de banen op!
Zoals jullie wellicht hebben vernomen heeft het kabinet bekend gemaakt dat vanaf 29 april kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar, onder begeleiding, weer samen mogen trainen in de buitenlucht, onder strikte voorwaarden.
Wij zijn aan het onderzoeken welke mogelijkheden dit biedt voor onze vereniging en willen jullie via dit bericht alvast informeren over wat er speelt.

Trainingen:
Vanaf morgen zal onze verenigingstrainer Denis Pront de reguliere trainingen weer opstarten. Dit zal zijn op onderstaande tijdstip:

maandag 18.00 - 19.00u
woensdag 14.00 - 17.00u
donderdag 15.30 - 17.30u
  18.30 - 19.30u
vrijdag deze trainingen vinden voorlopig nog geen doorgang

Deze trainingen worden gegeven volgens de richtlijnen van NOC*NSF & KNLTB en het protocol verantwoord sporten kinderen en jeugd. Dit protocol is te downloaden via de volgende link: Protocol verantwoord sporten kinderen en jeugd

Tijdens de trainingen zal hij er als toezichthouder ook op toezien dat deze regels door de lesnemers worden nageleefd.

Enkele belangrijke regels willen we hier specifiek benoemen:
- Breng je kind(eren) alleen en op eigen gelegenheid naar het tennispark. Ouders zijn niet toegestaan op het tennispark, we gaan er dan ook vanuit dat ze hun kind(eren) afzetten ter hoogte van de fietsenstalling en dan weer vertrekken, om ze vervolgens aan het eind van de training weer bij de fietsenstalling op te halen;
- Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de training en niet eerder dan 5 minuten voor beëindiging van de training om je kind(eren) te brengen en op te halen;
- Breng je kind(eren) niet als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten benauwdheid en/of koorts;
- Breng je kind(eren) niet als iemand in jouw huishouden koorts heeft of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind(eren) weer laten sporten en naar de training komen.
- Breng je kind(eren) niet als iemand in jouw huishouden positief is getest op het nieuwe coronavirus COVID-19;
- Tennissers van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5m afstand houden tot alle andere personen, dus ook tot trainers. Bij tennissers t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde;
- Gebruik eigen tennisrackets;

Op het hekwerk naast de banen en rondom het paviljoen hangen diverse posters met de richtlijnen voor Tennis. Hiernaast hangt ook een mededeling dat het i.v.m. de maatregelen rondom het coronavirus niet toegestaan is de banen te betreden zonder toestemming van het bestuur. De trainingsuren zijn vooralsnog de enige uren waarop wij toestemming verlenen om de banen van ons tennispark te betreden.

Vrije tennissen:
Het is vooralsnog niet toegestaan om buiten bovenstaande uren gebruik te maken van de tennisbanen, zowel voor kinderen als volwassenen.

Momenteel zijn wij aan het onderzoeken of er mogelijkheden zijn om vrij tennissen voor kinderen en jeugd toe te staan onder dezelfde voorwaarden als het protocol en de richtlijnen van NOC*NSF en de KNLTB.
Hier zitten echter wat meer haken en ogen aan, omdat toezicht hierin een grote rol speelt. Tijdens het vrij tennissen van de kinderen en jeugdleden t/m 18 jaar moet er een door de club aangewezen en geinstrueerde toezichthouder aanwezig zijn.
Via deze weg willen wij inventariseren of ouders zich beschikbaar willen stellen om een uur of dagdeel in de week toezicht te houden over het tennispark wanneer kinderen en jeugd vrij aan het tennissen is. Dit geldt dan niet als toezichthouder van alléén het eigen kind, maar over alle tennissers in dat tijdslot.

Op dit moment denken wij aan de volgende tijdstippen:

woensdagmiddag 14.00 - 16.00u (tm 12 jaar)
woensdagavond 18.00 - 20.00u (13 tm 18 jaar)
vrijdagmiddag 14.00 - 16.00u (tm 12 jaar)
vrijdagavond 18.00 - 20.00u (13 tm 18 jaar)
zaterdagochtend 10.00 - 12.00u (tm 12 jaar)
zaterdagmiddag 13.00 - 15.00u (13 tm 18 jaar)
zondagochtend 10.00 - 12.00u (tm 12 jaar)
zondagmiddag 13.00 - 15.00u (13 tm 18 jaar)

Graag hoor ik van jullie wanneer je je als ouder beschikbaarwil stellen als toezichthouder.
Om het belang van dit verzoek maar te onderstrepen: als we geen toezichthouders kunnen vinden, kunnen we vrij tennissen voor de kinderen en jeugd niet toestaan.

Hieronder nog enkele websites met praktische informatie over tennissen in corona-tijd:
- Corona-site KNLTB
Corona-richtlijnen voor Tennis

Helaas is ons tennispark nog steeds gesloten voor alle volwassenen. Hopelijk kunnen wij jullie spoedig met meer positief nieuws informeren.

Mochten jullie n.a.v. bovenstaande informatie nog vragen hebben, zijn wij bereikbaar via ons algemene e-mailadres: [email protected]


Bestuur BTV

Nieuwscategorieën