Traject padel stopgezet

19 maart 2024


Beste leden, 

Een groot aantal leden heeft eerder aangegeven interesse te hebben in padel. In een eerdere enquete hebben een aantal leden ook te kennen gegeven hierin een stukje mee te willen financieren (crowdfunding). 

De interesse is dus groot, en toch hebben we besloten om te stoppen met onze aanvraag. In deze email leggen we jullie graag uit waarom we tot dit besluit zijn gekomen. 

Er spelen 2 belangrijke zaken: de *bouwvergunning* en de *omgevingswet*.  De bouwvergunning heb je nodig om (je raadt het al) de padelkooi te mogen bouwen. De omgevingswet bepaalt welke regels er gelden om gebruik te mogen maken van de voorzieningen. In het geval van padel gaat het met name om geluidshinder te voorkomen voor omwonenden. Helaas zijn er op locatie van B.T.V. een aantal woningen die erg dicht tegen het tennispark aan staan. 

De bouwvergunning is in eerste instantie door de gemeente aan ons verleend om op baan 5 & 6 de padelbanen aan te leggen. Er is echter bezwaar gemaakt door omwonenden die zich zorgen maken over eventuele geluidsoverlast. Deze omwonenden hebben van een speciale commissie die het bezwaar heeft behandeld gelijk gekregen. De bouwvergunning is hiermee onrechtmatig verklaard. 

Nu bestaat er de mogelijkheid om de vergunning te 'repareren'. Dit zou betekenen dat we met padel moeten verhuizen naar baan 7 & 8. Maar daar blijft het niet bij... In verband met de geluidsdruk moeten we dan ook een 3,5 meter hoge geluidswal plaatsen. Bovendien moeten we dan ook afscheid nemen van baan 1 & 2 omdat we anders niet binnen de geluidsnormen blijven. 

Uiteraard brengt het aanleggen van (hoge) geluidswanden forse extra kosten met zich mee, waarmee de financiele haalbaarheid van het plan in het gedrang komt. Bovendien vragen we ons af of we als tennisclub met slechts 4 tennisbanen in de toekomst verder kunnen. 

Tenslotte, zelfs als we bovenstaande voor elkaar zouden krijgen én padel succesvol blijkt in Budel zullen we nooit mogen uitbreiden met één of twee extra padelbanen omdat we dan direct de geluidsnormen weer zullen overschrijden. 

Feitelijk komt het er op neer dat op de locatie van B.T.V. het aanleggen van padelbanen vrijwel onmogelijk blijkt. 

Dat is zeer spijtig, maar om deze reden hebben we samen met de aanwezige leden op de ALV van donderdag 14 maart jl. besloten om te stoppen met het vergunningstraject en de ideeen voor padel (voorlopig) in de ijskast te zetten. We behouden daarmee het tennispark met 6 tennisbanen en wellicht ontstaan er in de toekomst ideeen om padel op een alternatieve wijze of locatie te realiseren. Als jullie daar ideeen over hebben, dan vernemen we deze uiteraard graag!

Speciale dank voor Joost Smolders die namens B.T.V. de vergunningsaanvraag heeft gedaan en hier een jaar intensief mee bezig is geweest. 

Namens het bestuur, 

Harm de Laat

Nieuwscategorieën