Opzeggen

Ondanks dat we het jammer vinden dat je overweegt te stoppen willen je helpen het opzeggen zo eenvoudig mogelijk te maken. Opzeggingen dienen doorgegeven te worden aan de ledenadministratie. Dit kan eenvoudig door een mailtje te sturen naar: [email protected]

Lidmaatschap opzeggen
Opzeggen van het lidmaatschap voor een nieuw tennisjaar dient vóór 1 januari van het nieuwe kalenderjaar gedaan te worden, via [email protected].
Bij opzegging na 1 januari ben je gedurende het lopende kalenderjaar nog volledig lid van de tennisvereniging met de daaraan verbonden financiële consequenties.

Tennistraining opzeggen
Het aan -en afmelden voor tennistrainingen kan 2 keer in het jaar voor aanvang van de nieuwe cyclus.
cyclus voorjaar (vóór 1 maart), cyclus najaar (vóór 1 september)

Bij opzegging na aanvang van de cyclus ben je gedurende deze cyclus ingeschreven voor de tennistrainingen met de daaraan verbonden financiële consequenties.